Strona główna- Porozumienie Karpackie- Projekty- InRuTou - Innowacje w turystyce wiejskiej (2012-2015)

InRuTou - Innowacje w turystyce wiejskiej (2012-2015)

InRuTou - logo projektu

Wyzwania

 • Oddalenie wiejskich społeczności z terenów górskich od głównych ośrodków rozwoju.
 • Brak wystarczającej wiedzy o waloryzacji, przedsiębiorczości, zarządzaniu, promocji zasobów turystycznych, wykorzystaniu nowych mediów.
 • Niski poziom dostępu do specjalistycznych szkoleń zawodowych.

 

Turystyka wiejska jako rozwiązanie

 • Udział i zaangażowanie dobrze poinformowanych przedstawicieli lokalnych społeczności
 • Wsparcie ze strony partnerów projektu
 • Wzmocnienie lokalnych społeczności
 • Podejmowanie świadomych decyzji o rozwoju turystyki wiejskiej na poziomie lokalnym
 • … i ich realizacja
 • Edukacja – szkolenia
 • Dostarczenie umiejętności i kwalifikacji
 • Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Cele

Celem projektu jest opracowanie, w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, innowacyjnego zestawu narzędzi i metod służących rozwojowi i promocji produktów turystyki na terenach wiejskich. Lokalne społeczności z terenów górskich Austrii, Polski, Rumunii, Ukrainy i Włoch zostaną zaproszone do wzięcia udziału w procesie konsultacji, a następnie testowania programu  szkoleniowego dostosowanego do potrzeb lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej oraz instytucji i organizacji wspierających rozwój turystyki na poziomie lokalnym.

Narzędzia informatyczne, takie jak platforma e-learningowa (jako część tzw. zintegrowanej metody kształcenia, z ang. blended learning), system wymiany informacji on-line, czy aplikacja dla komputerów i smartfonów, ułatwią proces przyswajania wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkoleń. Pozwoli to na tworzenie wspólnych, innowacyjnych rozwiązań, takich jak sieci usługodawców lokalnych, wyjście do potencjalnych klientów zagranicznych, czy rozwój pakietów usług turystycznych. Ważnym elementem projektu i opracowanego programu szkoleniowego będzie wzmocnienie społeczności wiejskich przez zachęcenie do udziału w konsultacjach i wzmocnienie roli lokalnych liderów działających w branży turystycznej i wybranych podczas konsultacji do udziału w szkoleniach dla edukatorów.

Działania

 • Opracowanie pakietu cyfrowych narzędzi i materiałów szkoleniowych oraz udostępnienie ich w ramach Platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO (z ang. Open Educational Resources -OER) oraz na licencjach oprogramowania o otwartym dostępie do kodu źródłowego (Open Source), dla europejskich podmiotów sektora turystycznego z terenów wiejskich (animatorów turystyki).
 • Waloryzacja lokalnych zasobów turystycznych na terenach wiejskich w Europie (Waldviertel w Austrii, Karpaty w Polsce, Rumunii i na Ukrainie, Apeniny we Włoszech) przez udostepnienie lokalnym społecznościom narzędzi informatycznych i wsparcie w ich zastosowaniu do promocji miejscowego dziedzictwa i rozwoju lokalnych produktów turystycznych.
 • Promocja wszechstronnej prezentacji atrakcji turystycznych w wybranych lokalizacjach za pomocą narzędzi internetowych i mobilnych.
 • Wykorzystanie turystyki jako szansy na rozwój gospodarczy, przy zastosowaniu nowych mediów do tworzenia, zarządzania i promocji inicjatyw turystycznych na terenach wiejskich.
 • Zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich Rumunii, Polski, Ukrainy, Włoch i Austrii do włączania się w procesy rozwojowe i aktywne poszukiwanie lepszych źródeł utrzymania, poprzez ułatwienie im udziału, dostępu do informacji i podniesienie poziomu świadomości.
 • Ułatwienie mieszkańcom wiejskich obszarów górskich w ww. krajach dostępu do międzynarodowych, regionalnych, krajowych i lokalnych źródeł informacji nt. zasobów i procesów związanych z turystyką oraz sposobów ich wykorzystania.
 • Podniesienie poziomu wiedzy lokalnych podmiotów z ww. krajów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych do zrównoważonego rozwoju wiejskich społeczności na terenach górskich.
 • Zwiększenie dostępu podmiotów z sektora turystycznego na terenach wiejskich do elektronicznych mechanizmów planowania, komunikacji i szkoleń (platforma e-learningowa), z położeniem szczególnego nacisku na element współpracy.
 • Wsparcie procesu konsultacji społecznych, tworzenia sieci kontaktów i zarządzania destynacjami turystycznymi przez tworzenie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju na lokalnym, a prawdopodobnie także regionalnym i krajowym, poziomie.
 • Wyszkolenie animatorów turystyki na terenach wiejskich, wybranych w trakcie konsultacji społecznych i działających jako osoby pomnażające rezultaty.
 • Wsparcie społeczności lokalnych biorących udział w projekcie w tworzeniu pilotażowych produktów turystyki wiejskiej.
 • Transfer innowacyjnej metodologii i narzędzi na inne tereny wiejskie Europy i jej sąsiedztwa.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Mapa

Więcej...
Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki